Seksuaalhariduslikud loengud

UUS! Algavad koolitused õpetajatele ja kooli tugispetsialistidele kohtinguvägivalla ennetamiseks

 

UUS! Seksuaalhariduslikud loengud noortele ja grupiarutelud noorte nõustamiskeskuses ja koolides on mõeldud täiendama kooli seksuaalharidust.  Lektoriteks on Tiivi Pihla, Julia Orsi ja Meelis Tasur, kes viivad loenguid läbi aktiivõppemeetoditel, avatud ja vahetu suhtlemisega, erinevatele vanuseastmetele, noortele aktuaalsetel teemadel. Loengutel pakume omalt poolt näitvahendeid, voldikuid ja kasutame videomaterjali.

 

2017/2018 õppeaastal pakume:

Tasuta seksuaalhariduslikud loengud Tartu linna põhikooli lõpuklasside õpilastele. 2018 aastal on Tartu Linnavalitsuse toel põhikooli lõpuklassidele võimalik tellida tasuta loenguid erinevatel seksuaalsust ja suhteid puudutavatel teemadel. Kevadsemestril viime läbi 5 ja sügissemestril 25 loengut. 

 

Tasuta kohtinguvägivallateemalised loengud tänu projektile "Noorte terveid ja turvalisi suhteid toetavad ning kohtingu- ja seksuaalvägivalda ennetavad väärtuskasvatustunnid".  Projekti eesmärgiks on noorte kohtinguvägivalla ennetamine.

Loengud on sihitud III kooliastme õpilastele (7-9. kl). Kooli valikul võib väärtuskasvatustunde pakkuda ka gümnaasiumi ja kutsekooli õpilastele.

Ühe loengu kestuseks oli 90 minutit. Grupi suuruseks ühe klassi õpilased või kui klass tuleb Tartu Seksuaaltervise Kliiniku loenguruumi, siis korraga kuni 22 õpilast. Loengu viivad läbi Tiivi Pihla, Monika Vändra, Mariliis Jukk, Emili Telliskivi või Kai Part.

Projekti rahastajad on MTÜ Seksuaaltervise Labor ja Teadus- ja Haridusministeerium (Hasartmängumaksu Nõukogu).

Hetkeseisuga (19.02.2018) on projektis rahastatud loengud registreeritud. Hetkel tasuta kohtinguvägivalla teemalisi loenguid enam tellida ei saa. 

 

Tasuta infotunnid (45 minutit) gümnaasiumiastme õpilastele koolides koostöös arstiteadusüliõpilaste seltsiga.

 • noorte nõustamiskeskuse tutvustus
 • teemad, millega pöördutakse noorte nõustamiskeskusesse

 

Tasulised seksuaalhariduslikud loengud

90 EUR/90 min + transpordikulu, kui loeng toimub Tartu maakonnas või kaugemal

Teema: Minu keha

 • poisid ja tüdrukud on erinevad
 • minu keha on tähtis ning see kuulub ainult mulle
 • mul on õigus öelda jah ja ei
 • oma keha eest hoolitsemine

Teema: Muutused

 • murdeiga poistel ja tüdrukutel
 • vaimsed ja kehalised muutused, suhted sõprade ja vanematega
 • kuidas enda eest hoolitseda

Teema: Suhted

 • minu tunded, kuidas neid väljendada
 • sõprus, armumine ja armastus 
 • seksuaalsuhete loomine ja hoidmine
 • lähisuhte tasandid ja suhte faasid
 • usaldus ja armukadedus suhetes
 • levinumad suhetes ette tulevad raskused ja konfliktide lahendamine
 • kohtinguvägivald
 • seksuaalvägivald

Teema Seksuaalsus ja seksuaalkäitumine

 • seksuaalsus ja seks
 • seksuaalne areng lapsel ja noorel
 • seksuaalne orientatsioon
 • soorollid, soostereotüübid - mõju seksuaalkäitumisele
 • seksuaalsus meedias, pornograafia

Teema: Rasedus ja suguhaigused

 • rasestumisvastased vahendid
 • suguhaigused ja HIV
 • poiste/tüdrukute sagedasemad seksuaaltervisega seotud mured

 

Tellimine

Saatke oma soov, milles kirjeldad loengu või infotunni sihtrühma ja teemat tartu.s.t.kliinik@gmail.com

Võtame seejärel teiega ühendust ja lepime kokku üksikasjad.